Etiket arşivi doz hesapla

ileadmin

Steradin İlaç Doz Hesaplama

Steradin ilaç doz hesaplama eklenmiştir. Steradin hakkında bazı bilgilere yazı devamından ulaşabilirsiniz.

250-1.000 mL %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz karışımında (50/50) seyreltilerek IV infüzyon şeklinde uygulanır. Tuzsuz diyet uygulanan hastalarda yalnız %5 glukoz çözeltisi içinde seyreltilir. Glukoz çözeltisi norepinefrinin, L-norepinefrin’e oksidasyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Dekstroz içermeyen NS solüsyonunda uygulanması tavsiye edilmez.

Dilüsyonun derecesi klinik hacim gereksinimlerine bağlıdır. Eğer, birim zamanda aşırı dozda presör ajan içeren bir akış hızı için sıvının (dekstroz) yüksek hacimleri gerekliyse, 4 mikrogram/ml’den daha seyrek bir çözelti kullanılmalıdır. Öte yandan, sıvının yüksek hacimleri istenmediği zaman, 4 mikrogram/ml’den daha yüksek bir konsantrasyon gerekli olabilir.

NOT: Uygulama hızı “mikrogram/kg/dakika” şeklinde ifade edilir.

Önlemler

 • Tam kan veya plazma, ayrı bir IV hat ile verilmelidir. Y-tüp bağlantısı ile verilebilir.
 • Yaşlılarda ve periferik vasküler hastalığı veya iskemik kalp hastalığı olanlarda dikkatli olunuz.
 • Alerjisi olan hastalarda dikkatli olunuz; bazı formülasyonlar sülfit içerir.
 • Hasta kendi KB’sini koruyana kadar tedaviye devam edilebilir.
 • İnfüzyonların aniden durdurulmasından kaçınarak dozu kademeli olarak azaltılmalıdır

İzlem

 • İstenen seviyede stabilize olana kadar KB’yi her 2 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Daha sonra tedavi sırasında her 5 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Hipertansiyondan kaçınınız.
 • Hipovolemiyi gözlemleyin ve sıvıları hemen replase ediniz. Acil bir durumda, norepinefrin, sıvı replasmanı yapılmadan önce hipovolemik bir durumda da etkili olabilir.
 • Akış hızını ve enjeksiyon bölgesini sürekli kontrol ediniz.
 • Ciddi doku nekrozuna ve kangrene neden olur. Çevreleyen dokuya ekstravazasyonu önlemek için seçilen büyük damara en az 6 inç uzunluğunda plastik bir IV kateter veya benzer bir intravasküler cihaz yerleştiriniz​1​.

Steradin ilaç doz hesaplama

ileadmin

Heparin Doz Hesaplama Eklendi..

Heparin Doz Hesaplama Eklendi.. İlaç hakkında bazı bilgilere yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Heparin oral yoldan alındığında etkili değildir; aralıklı intravenöz enjeksiyon (damar içine), intravenöz infüzyon veya derin subkutan (derialtına) enjeksiyon yoluyla verilmelidir. Bazen günde 1-6 kez enjekte edilir; bazen damar içine yavaş, sürekli bir enjeksiyon olarak verilir. İntravenöz formu sadece hastanede verilmelidir.

Hastanın ilk derialtı enjeksiyonu hastanede verildikten sonra kalan dozları evde uygulayabilmesi için nasıl enjeksiyon yapacağı öğretilir. Heparin dozunun ayarlanmasıyla ilgili farklı uygulama protokolleri vardır. Bunlardan biri infüzyon dozuna göre olup tedavi edici aPTT düzeyi 60-85 saniyedir; diğer uygulama kiloya dayalı tedavi şeklidir.

Antikoagülan ilaçlar; standart (fraksiyone olmamış) heparin (SH), düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), K vitamini antagonistleri (KVA) ve yeni oral antikoagülanlardır (YOAK). Yaygın olarak kullanılan antikoagülan tedavi, 5-7 günlük kısa süreli intravenöz (IV) heparin uygulamasının ardından 3-6 ay süreyle oral antikoagülan tedavisidir.

Bu yaklaşımda IV heparinin süresini 7 günden fazla uzatmamak heparine bağlı trombositopeni (HIT) riskini azaltır. Tedavi uzadıkça bu risk artar; bu nedenle bir haftadan uzun sürerse potasyum düzeyleri ölçülmelidir. Hastaya son 100 gün içinde heparin uygulanmışsa tedaviden önce ve 24 saat sonra trombosit sayımı yapılmalıdır.

Heparin ilaçları

 • Standart Heparin (SH): Damar içi veya derialtı enjeksiyon yoluyla uygulanır. İntravenöz olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli IV infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir. Toplam günlük doz 35000 üniteyi (IU) aştığında kanama riski artmaktadır. Heparin, sodyuma aşırı duyarlılığı olanlarda, ağır trombositopeni durumunda, kontrol edilemeyen aktif kanamalarda sakıncalıdır.
 • Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (DMAH): Düşük molekül ağırlığından dolayı düşük dozda belirgin etki gösterir. Derialtı yoluyla kullanıldığında biyoyararlanımı yüksektir, günde 1-2 doz olarak kullanılabilir. Özel koşullar dışında kiloya uygun dozda laboratuvar izlemi gerektirmeden uygulanabilir. HIT daha az görülür, uzun süreli kullanımlarda SH’ye göre osteoporoz ve kanama riski daha düşüktür.
 • K vitamini antagonistleri (KVA): SH veya DMAH ile başlanan tedavinin ilk 24 saatinde KVA’lar eklenebilir. En yaygın kullanılan KVA warfarin’dir. Plasentadan kolayca geçtikleri için gebelikte kullanımı sakıncalıdır. Emziren annelerde süte geçerler fakat bebekte kanama riski oluşturmazlar.
 • Yeni Oral Antikoagülanlar (YOAK): SH ve DMAH’ler tedavi sırasında pıhtı büyümesine, tedaviden sonra pıhtı oluşumunun nüksetmesine neden olabilirler, HIT geliştirme riskleri yüksektir. YOAK’lar; hızlı etkileri, laboratuvar takip gerektirmemeleri, seyrek kanama yapmaları, yiyecek ve ilaçlarla etkileşimlerinin az olması gibi avantajlara sahiptirler. Ancak 1-2 doz atlandığında etkilerinin kaybolması, obezite, yaşlılık, böbrek yetersizliği, kanser gibi özel durumlarda doz ayarlaması sıkıntılıdır.
  Heparin Doz Hesaplama