Aylık arşiv Ekim 2018

ileadmin

Heparin Doz Hesaplama Eklendi..

Heparin Doz Hesaplama Eklendi.. İlaç hakkında bazı bilgilere yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Heparin oral yoldan alındığında etkili değildir; aralıklı intravenöz enjeksiyon (damar içine), intravenöz infüzyon veya derin subkutan (derialtına) enjeksiyon yoluyla verilmelidir. Bazen günde 1-6 kez enjekte edilir; bazen damar içine yavaş, sürekli bir enjeksiyon olarak verilir. İntravenöz formu sadece hastanede verilmelidir.

Hastanın ilk derialtı enjeksiyonu hastanede verildikten sonra kalan dozları evde uygulayabilmesi için nasıl enjeksiyon yapacağı öğretilir. Heparin dozunun ayarlanmasıyla ilgili farklı uygulama protokolleri vardır. Bunlardan biri infüzyon dozuna göre olup tedavi edici aPTT düzeyi 60-85 saniyedir; diğer uygulama kiloya dayalı tedavi şeklidir.

Antikoagülan ilaçlar; standart (fraksiyone olmamış) heparin (SH), düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), K vitamini antagonistleri (KVA) ve yeni oral antikoagülanlardır (YOAK). Yaygın olarak kullanılan antikoagülan tedavi, 5-7 günlük kısa süreli intravenöz (IV) heparin uygulamasının ardından 3-6 ay süreyle oral antikoagülan tedavisidir.

Bu yaklaşımda IV heparinin süresini 7 günden fazla uzatmamak heparine bağlı trombositopeni (HIT) riskini azaltır. Tedavi uzadıkça bu risk artar; bu nedenle bir haftadan uzun sürerse potasyum düzeyleri ölçülmelidir. Hastaya son 100 gün içinde heparin uygulanmışsa tedaviden önce ve 24 saat sonra trombosit sayımı yapılmalıdır.

Heparin ilaçları

  • Standart Heparin (SH): Damar içi veya derialtı enjeksiyon yoluyla uygulanır. İntravenöz olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli IV infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir. Toplam günlük doz 35000 üniteyi (IU) aştığında kanama riski artmaktadır. Heparin, sodyuma aşırı duyarlılığı olanlarda, ağır trombositopeni durumunda, kontrol edilemeyen aktif kanamalarda sakıncalıdır.
  • Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (DMAH): Düşük molekül ağırlığından dolayı düşük dozda belirgin etki gösterir. Derialtı yoluyla kullanıldığında biyoyararlanımı yüksektir, günde 1-2 doz olarak kullanılabilir. Özel koşullar dışında kiloya uygun dozda laboratuvar izlemi gerektirmeden uygulanabilir. HIT daha az görülür, uzun süreli kullanımlarda SH’ye göre osteoporoz ve kanama riski daha düşüktür.
  • K vitamini antagonistleri (KVA): SH veya DMAH ile başlanan tedavinin ilk 24 saatinde KVA’lar eklenebilir. En yaygın kullanılan KVA warfarin’dir. Plasentadan kolayca geçtikleri için gebelikte kullanımı sakıncalıdır. Emziren annelerde süte geçerler fakat bebekte kanama riski oluşturmazlar.
  • Yeni Oral Antikoagülanlar (YOAK): SH ve DMAH’ler tedavi sırasında pıhtı büyümesine, tedaviden sonra pıhtı oluşumunun nüksetmesine neden olabilirler, HIT geliştirme riskleri yüksektir. YOAK’lar; hızlı etkileri, laboratuvar takip gerektirmemeleri, seyrek kanama yapmaları, yiyecek ve ilaçlarla etkileşimlerinin az olması gibi avantajlara sahiptirler. Ancak 1-2 doz atlandığında etkilerinin kaybolması, obezite, yaşlılık, böbrek yetersizliği, kanser gibi özel durumlarda doz ayarlaması sıkıntılıdır.
    Heparin Doz Hesaplama