Etiket arşivi steradin

ileadmin

Steradin İlaç Doz Hesaplama

Steradin ilaç doz hesaplama eklenmiştir. Steradin hakkında bazı bilgilere yazı devamından ulaşabilirsiniz.

250-1.000 mL %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz karışımında (50/50) seyreltilerek IV infüzyon şeklinde uygulanır. Tuzsuz diyet uygulanan hastalarda yalnız %5 glukoz çözeltisi içinde seyreltilir. Glukoz çözeltisi norepinefrinin, L-norepinefrin’e oksidasyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Dekstroz içermeyen NS solüsyonunda uygulanması tavsiye edilmez.

Dilüsyonun derecesi klinik hacim gereksinimlerine bağlıdır. Eğer, birim zamanda aşırı dozda presör ajan içeren bir akış hızı için sıvının (dekstroz) yüksek hacimleri gerekliyse, 4 mikrogram/ml’den daha seyrek bir çözelti kullanılmalıdır. Öte yandan, sıvının yüksek hacimleri istenmediği zaman, 4 mikrogram/ml’den daha yüksek bir konsantrasyon gerekli olabilir.

NOT: Uygulama hızı “mikrogram/kg/dakika” şeklinde ifade edilir.

Önlemler

 • Tam kan veya plazma, ayrı bir IV hat ile verilmelidir. Y-tüp bağlantısı ile verilebilir.
 • Yaşlılarda ve periferik vasküler hastalığı veya iskemik kalp hastalığı olanlarda dikkatli olunuz.
 • Alerjisi olan hastalarda dikkatli olunuz; bazı formülasyonlar sülfit içerir.
 • Hasta kendi KB’sini koruyana kadar tedaviye devam edilebilir.
 • İnfüzyonların aniden durdurulmasından kaçınarak dozu kademeli olarak azaltılmalıdır

İzlem

 • İstenen seviyede stabilize olana kadar KB’yi her 2 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Daha sonra tedavi sırasında her 5 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Hipertansiyondan kaçınınız.
 • Hipovolemiyi gözlemleyin ve sıvıları hemen replase ediniz. Acil bir durumda, norepinefrin, sıvı replasmanı yapılmadan önce hipovolemik bir durumda da etkili olabilir.
 • Akış hızını ve enjeksiyon bölgesini sürekli kontrol ediniz.
 • Ciddi doku nekrozuna ve kangrene neden olur. Çevreleyen dokuya ekstravazasyonu önlemek için seçilen büyük damara en az 6 inç uzunluğunda plastik bir IV kateter veya benzer bir intravasküler cihaz yerleştiriniz​1​.

Steradin ilaç doz hesaplama