Etiket arşivi perlinganit doz hesaplama

ileadmin

Perlinganit ilaç doz hesaplama

Perlinganit ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

10 mg/10 ml ampul

  • 100 cc izotonik içine 1 ampul perlinganit ilave edilir.
  • 6cc/saat = 10mcg/dakika dozuna denk gelir. 5-10 dakikada bir doz 3-6 cc arttırılır.
  • Normal doz sınırları 10-200 mcg/dk şeklindedir, tansiyon ve yetmezlik durumuna göre idame tedavi planlanır
  • Cam kaplı parenteral çözeltiler kullanılmalıdır !!

Perlinganit Ampul’ün içerdiği etken madde olan Gliserol Trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yer değiştirir. Gliserol trinitratın plastikten yapılı parenteral çözelti kaplarındaki absorplanmasını engellemek için seyreltme işlemi anacak camdan yapılı parenteral çözelti kapları içinde yapılmalı, plastik kap kullanılmamalıdır.
Bazı filitreler Gliserol Trinitrat’ı absorplayabilirler; bu tür filtrelerden kaçınmalıdır.
İntravenöz çözelti uygulama için kullanılan kapların PVC (= Polyvinyl Chloride) ten yapılı olan boruları tarafından sonseyreltme çözeltisindeki Gliserol Trinitrat’ın %40 ila %80 kadarlık bir bölüm absorplanmaktadır. Akış hızı çok düşük, Gliserol Trinitrat konsantrasyonu yüksek ve boru uzunluğu fazla olduğu zaman daha yüksek apsorplanma oranı ile ortaya çıkmaktadır. Gerçi akış hızı çok düşük olduğu anda, uygulama fazının başlangıcında kayıp oranı en yüksek düzeyde ise de; kayıp ne durağan, ne de kendini sınırlayabilir özellikte olmadığından infüzyon çözeltisinin konsentrasyonuna dayalı teorik infüzyon oranını gerçek akış oranına dönüştürmek için yalın ve kolay hesaplama veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle Perlinganit Ampul infüzyonları için en düşük absorplama yeteneği bulunan türden infüzyon borularının kullanılması önerilir.
Perlinganit Ampul veriliş talimatı dikkatle izlenmelidir. Önerilen türden infüzyon kapları kullanıldığı taktirde absorplayıcı borularla ilgili Gliserol Trinitrat kaybına bağlı olmaksızın hesaplanan miktarda bir doz hastaya verilmiş olacaktır. Düşük absorplama özellikli infüzyon boruları kullanıldığı zaman şuna dikkat edilmlidir ki, yayınlanmış çatışmalarda normal kullanım dozları, genel amaçlar için yapılmış olan PVC borularından yararlanarak elde edilen dozlardır. Bu deneylere dayalı önerilmiş dozlar, yeni ve düşük absorplama özellikli infüzyon borusu kullanılmışsa oldukça yüksektir. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde Perlinganit Ampul dikkatlice kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin kalb, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve eskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monütörde eğer pulmoner kapiller “Wedge”basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa, bu areterial hipotansyonun başladığına işarettir. İlacın güvenli verilişinde bu basınç yararlı bir belirti olmaktadır.
Gebelerde: hayvanların doğurganlık özellikleri incelenmemiştir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetus üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilimediğinden Perlinganit Ampul gebe bir kadına ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman verilmelidir.
Emzikli Annelerde: Süt ile salgılandığı bilinmediğinden, emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir.
Yaşlılardalar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.
Çocuklarda :
 Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.

Perlinganit ilaç doz hesaplama