Etiket arşivi ilaç doz hesaplama

ileadmin

Nipruss İlaç Doz Hesaplama

Nipruss ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında detay ve bilgilere bu yazı devamında ulaşabilirsiniz.

niprus, venöz ve arteriyel düz kaslarda dilatasyon yapar. Ventrikül ön-ard yükü azaltır; miyokart duvar gerilimini ve O2 tüketimini azaltarak subendokardiyal perfüzyonu iyileştirir.

 • Sadece %5 dextroz ile seyreltilerek infüzyonile kullanılmalıdır.
 • Doz: Yetişkin ve çocukta ortalama infüzyon hızı 0,5-10 mikrogram/kg/ dakikadır.
 • Hipertansif aciller, hipertansif kriz.
 • Akut pulmoner ödem ve kalp yetmezliği
 • Yüksek kan basıncının eşlik ettiği akut MI’da NG tedavisine ek olarak
 • Kalp yetmezliği ve akut pulmoner ödem ardyükünü azaltmak için.
 • Akut mitral veya aort kapak yetmezliği ard-yükünü azaltmak için.
 • Ciddi hipertansiyonun hızlı kontrol edilmesi istenen durumlar (Örneğin; Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü zehirlenmesi)
 • Ergot alkaloidlerinin alınmasında oluşan periferik arter spazmının tedavisi
 • Işığa duyarlı, bu nedenle alüminyum folyo ile sarılmalıdır.
 • Hipotansiyon, tiyosiyanat toksisitesi, ve CO neden olabilir.
 • Hipoksemi ile sonuçlanan, intrapulmoner şant ağırlaştırarak, akciğer hastalığı olan hastalarda hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon ters olabilir.
 • Diğer yan etkiler baş ağrısı, bulantı, kusma ve karın krampları bulunur.
 • Bu kan basıncı ve kalp hızı yükseltir nedeniyle miyokard oksijen ihtiyacını artırır.
 • Aritmiler ortaya çıkabilir.
 • Akut iskemi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; kardiyak output izlemek.
 • Ekstravazasyonu doku nekrozuna neden olur.

Antihipertansif (hipertansif krizde).Periferik arter ve venlerde dilatasyon yapar.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aort istmus stenozu, leber optik atrofisi, ambliyopi, vit B12 eksikliği, metabolik asidoz, hipotiroidi.

Etkileşim; antihipertansifler, narkotik analjezikler.

Yan etkiler; infüzyon sırasında halsizlik, baş dönmesi, kusma, taşikardi.

Nipruss ilaç doz hesaplama

orcunakyol.com.tr