Etiket arşivi fentanil

ileadmin

Fentanil ilaç doz hesaplama

Fentanil ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylar yazı devamında bulabilirsiniz.

Sentetik opioiddir ve oldukça lipofiliktir [1].Etkileri: Mü (µ) ve kappa (ƙ) gibi opiyat reseptörleri üzerinden güçlü aktivite gösterir.Etki Başlangıcı: <1 dk’dır. 2 – 5 dk’da zirve etki oluşur [2].Etki süresi: 0.5 – 1.5 saattir [1].Yarılanma Ömrü (t½): 3 – 3.5 saattir [1].Metabolizma: Karaciğerde, sit P450 sistemi aracılığı ile olur [1].Ticari İsim:                    Fentanyl 0.05 mg/ml 10 ml                    Fentanyl 0.05 mg/ml 2 ml                    Fentanyl Mercury 100 mcg/2 ml                    Talinat 0.1 mg/2 ml                    Talinat 0.5 mg/10 ml
ENDİKASYON
Acilde En sık: Analjezide ve prosedürel sedasyonda,Acilde Ayrıca: Anestezi premedikasyonu, RSI ve ICED (defisitleri önlemek için indüklenen soğutma) terapisinde kullanılır.
UYGULAMAI.V., transmukozal veya transdermal verilebilir [1].Analjezide;Başlangıç parenteral doz: 1.5 mcg/kg i.v.’dir [1].
(Tintinalli’de; 1 mcg/kg i.v. olarak geçer)Başlangıç oral doz: 3 mcg/kg’dır.  * Çocuklarda: Aynı i.v. doz uygulanabilir [5].  * Acil doğumda, kısa etkili opiyat analjezisi isteniyorsa; 50 mcg/ml i.v. yapılabilir [2].  * Nebulize veya intranazal fentanil, 3 mcg/kg dozunda, i.v. yol sağlanamayan hastalarda kullanılabilir [1].Anestezi premedikasyonunda;Akut kan basıncı yüksekliği riskindeki hastalarda, ön tedavi sırasında: 3 mcg/kg i.v.;Artmış intrakranial basınçta, ön tedavi olarak: 3 mcg/kg i.v.şeklinde uygulanabilir [1].RSI’da;1 – 10 mcg/kg i.v. ( tercihen 1-2 mcg/kg) uygulanır [6]. * Entübasyon sonrası yönetimde; 3 – 5 mcg/kg i.v. dozunda, hasta konforunu arttırmak ve sempatik deşarjı azaltmak için, kullanılır [1]. * Çocuklarda: 1 – 2 mcg/kg i.v. [2].Girişimsel Sedasyonda;İşlem öncesi ağrı yönetiminde: 1 – 2 mcg/kg i.v. yapılır [1]. * Ağrı kontrolü sağlanana kadar her 2 – 3 dk’da bir 0.75 mcg/kg i.v. tekrarlanır [2].ICED Terapisinde;1-2 mcg/kg i.v., her 30 dk’da bir tekrarlanır ya da1 – 2 mcg/kg’lık i.v. bolustan sonra, 2 mcg/kg/sa i.v. infüzyon şeklinde verilebilir [2].

Fentanil ilaç doz hesaplama