Etiket arşivi esmeron ilaç doz hesaplama

ileadmin

Esmeron ilaç doz hesaplama

Esmeron ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazı devamında ulaşabilirsiniz.

Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir [2]. Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür [5].
Etkileri: Kolinerjik reseptörler için asetilkolin ile yarışır. Kas membranında bir stabilizasyon göstermekte ve iskelet kasında aksiyon potansiyeli oluşmasını engellemektedir [5]. Asetilkolin esteraz ajanlar ile antagonize edilir [2,5].
Etki Başlangıcı: 60 sn. [1]. 1 – 2 dk [3].Etki süresi: 30 dk. [3].Yarılanma Ömrü (t½): 60 – 70 dk.
   * Karaciğer fonksiyon bozukluğunda 2 kat uzar [3].Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur [3].
Atılım: %30’u idrarla, %70’i feçesle atılır [3].
Ticari İsim:                          Curon 50 mg / 5 ml iv flk.                          Esmeron 100 mg / 10 ml iv flk.                          Esmeron 50 mg / 5 ml iv flk.                          Myocron 100 mg / 10 ml iv flk.                          Myocron 50 mg / 5 ml iv flk.
ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYONAcilde sadece: RSI’da (Hızlı Seri Entübasyonda) kullanılır. Kontraendikasyonlar: Roküronyum kesin kontraendikasyona sahip değildir [1]. Roküronyum’a karşı bilinen hipersensitivite varlığında kullanılmamalıdır .
UYGULAMARSI’da: 1 mg/kg iv puşe [1].                0.6 – 1.2 mg/kg iv puşe [3,4].Çocuklarda; 1 mg/kg iv’dir. * İnfüzyon Dozu: 10 – 12 mcg/kg/dk (0.01 – 0.012 mg/kg/dk) [3,4].
GEBELİK – LAKTASYONGebelik Kategorisi: C (Doğum eylemiyle ilgili potansiyel risk!) [1].
Emzirme: Roküronyum’um emzirmedeki güvenilirliği bilinmiyor [1].
YAN ETKİ – TOKSİSİTEYan Etki: Belirgin bir yan etki bildirilmemiştir [4].
Toksisite: –
Antidot: –
DİKKAT!* NMB ajanlar ne anksiyolitiktirler ne de analjeziktirler, dolayısıyla paralizi sırasında ve sonrasında sedasyonu korumak gerekir [2].* Önce sedasyon ilacını uygulayın, sonra paralizan ilacı verin.* Süksinilkolinin kontraendike olduğu durumlarda, RSI için seçilebilecek en iyi ajandır [1].* Vekuronyuma göre daha az yan etki ve kontraendikasyonu vardır [2].* Kafa travmalı hastalarda da, RSI’da, kısa etkili olduğu için, tercih edilir [2].* Acil serviste, entübasyon başarısı üzerine yapılan bir BestBets araştırmasında, 1 – 1.2 mg/kg roküronyum ve 1 – 1.5 mg/kg süksinilkolin karşılaştırıldığında, entübasyonun süresi, durumu, başarısı konusunda anlamlı fark bulunamamıştır [1,6].* Pediyatride kullanılıyor ama acil serviste, pediyatrik RSI’da, süksinilkolin yerine kullanımını önermek için deneyimler çok sınırlıdır [1].* 1 mg/kg iv dozunda hemen hemen süksinilkoline yakın bir başarı sağlar ama  etki süresi uzar (tahminen 50 dk) [1,2].* Paralizi yapma süresi, süksinilkolinden 15-20 sn daha uzundur (60 sn) [1]. Süksinil kolinin; 45 sn’dir.* Sık, seri nörolojik muayene gerektiren kritik zor hastada, rutin kullanım için; roküronyumla yapılan paralizinin süksinilkoline göre daha uzun etki süresi, onu süksinilkolinden daha az cazip hale getiriyor [2].* RSI sırasında, kasların progressif denervasyonundan şüphelenilen vakalarda, roküronyum veya vekuronyum gibi nondepolarizan ajanlar kullanılabilir, süksinilkolinden kaçınılır [1].* Bazı intravenöz anestezikler, droperidol, midazolam, etomidat, tiyopental ve propofolün roküronyumun etkisi üzerinde herhangi bir klinik etki değişimi yapmadıkları bildirilmiştir. Buna rağmen bu ilaçların yüksek dozlarda kullanımı, etkiyi hafif potansiyalize eder [6].* Tek doz antibiyotiklerin (metronidazol, netilmisin, sefuroksim ve aminoglikozitler) roküronyumun yaptığı nöromüsküler blok üzerine önemli bir etkileri olmadığı gösterilmiştir [6].* 30 diyabetik – 30 nondiyabetik grubun karşılaştırıldığı hasta gruplarıyla yapılan bir çalışmada, her iki grupta da entübasyon kalitesi mükemmel çıkmakla beraber, nondiyabetik grubun entübasyon süresi; 90 ± 18 sn; diyabetik grubun süresi ise; 112 ± 40 sn ile fark ileri derecede anlamlı bulunmuş [6].Sugammadex (Selektif gevşetici bağlayıcı ajan); birkaç dakika içinde blokajı tersine çevirir. Avrupa’da onaylanmış ama ABD’de onaylanmamıştır [2].

Esmeron ilaç doz hesaplama