Etiket arşivi dobutamine ilaç dozu hesaplama

ileadmin

Dobutamine ilaç doz hesaplama

Dobutamine ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Yetişkinlerde başlangıç doz aralığı, 0,5-1 mikrogram/kg/dakika’dır. Arzu edilen yanıta göre daha yüksek dozlarda da başlanabilir (2,5 mikrogram/kg/dakika gibi).

İdame dozu: 2-20 mikrogram /kg/dakika.

Maksimum doz: 40 mikrogram/kg/dakika. ACCF/AHA 2013 kalp yetmezliği rehberleri maksimum 20 mikrogram/kg/dakika doz önermektedir.

Not: Kalp yetmezliği olan hastalarda, yan etkileri en aza indirmek için daha düşük dozlar tercih edilir.Uygulama hızı ve tedavi süresi kalp atış hızı, kan basıncı, idrar çıkışı ve eğer mümkünse kardiyak çıkışın ölçümü ile belirlenen hasta yanıtına göre ayarlanmalıdır.

Dobutamin, 10 mikrogram/kg/dakika’dan daha düşük hızlarda uygulandığı zaman, doz ilişkili yan etkiler sık değildir. 40 mikrogram/kg/dakika kadar yüksek hızlarda bile bazen önemli yan etkiler olmaksızın kullanılmıştır.

Her zaman infüzyon cihazı aracılığıyla ve geniş vene uygulayınız.

Normal İnfüzyon Konsantrasyonları: Yetişkin

IV infüzyon: D5W veya NS’de, 500 mL’de 250 mg (konsantrasyon: 500 mikrogram/mL), 250 mL’de 500 mg (konsantrasyon: 2.000 mikrogram/mL) veya 250 mL’de 1.000 mg (konsantrasyon: 4000 mikrogram/mL). Dilüsyonlar, hastanın sıvı gereksinimine göre ayarlanır. Aşağıda listelenen intravenöz çözeltilerden birisiyle en az 50 ml’ye seyreltilmelidir.

Dobutamine ilaç doz hesaplama

Geçimli olduğu sıvılar: D5W, D10W, D5 + 1 / 2NS, D5NS, D5 / Isolyte M, LR, D5LR, NS ile uyumludur.