Etiket arşivi cordarone

ileadmin

Cordarone ilaç doz hesaplama

Cordarone ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara linkten ulaşabilirsiniz.

  • Yükleme tedavisi: Ortalama doz, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg’dır. Bu doz, tercihen infüzyon pompası kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır.
  • İdame tedavisi: Birkaç gün süreyle, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 10-20 mg/kg/gün (ortalama 24 saatte 600-800 mg, 24 saate en çok 1200 mg) olarak uygulanır.
  • Oral tedaviye geçiş: İnfüzyonun ilk gününden itibaren oral tedaviye başlanır (günde 3 kez 200 mg tablet). Bu doz günde 4, hatta 5 tablete kadar artırılabilir. Daha sonra intravenöz uygulama aşamalı olarak sonlandırılmalıdır.
  • İntravenöz enjeksiyon: Doz en az 3 dakikada uygulanan 5 mg/kg’dır. Aynı şırınga içinde hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır. Yalnızca, şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyonuyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk doz olarak 300 mg (veya 5 mg/kg) amiodaron, 20 ml %5’lik dekstroz solüsyonu içinde seyreltilerek IV bolus enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Ventriküler fibrilasyonun devam etmesi halinde, 150 mg’lık (veya 2.5 mg/kg) ek bir IV dozun uygulanması düşünülebilir.

Ürünün formülasyonu nedeniyle ilaç, 500 ml içinde 2 ampulden daha düşük derişimde kullanılmamalıdır. Yalnızca izotonik glukoz (dekstroz) çözeltisi kullanılmalıdır. İnfüzyon çözeltisine başka hiçbir ürün eklenmemelidir​1​.

Cordarone ilaç doz hesaplama

Önerilen konsantrasyon: 1-6 mg/ml’dir. >2 mg/ml konsantrasyonlar için santral hat gereklidir. 3 mg/mL’den yüksek konsantrasyonlar, yüksek periferik ven flebit insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak 2.5 mg/mL veya daha düşük konsantrasyonlar daha az tahriş edici görünmektedir. Amiodaron, santral venöz kateter kullanılmadıkça konsantrasyonlar 2 mg/mL’yi geçmemelidir​2​.