Etiket arşivi adrenalin doz hesaplama

ileadmin

​Adrenalin ilaç doz hesaplama

Adrenalin ilaç doz hesaplama eklenmiştir. Adrenalin hakkında bazı bilgiler ve detaylara bu yazı içerisinden ulaşabilirsiniz.

Nihai konsantrasyonu 1 mcg/mL olan bir adrenalin infüzyon solüsyonu sağlamak için 1000 mL %5 Dekstroz veya %5 Dekstroz+Sodyum klorür kombinasyon çözeltilerinde 1 mg Adrenalin’in seyreltilmesi önerilir. Yaygın olarak kullanılan diğer infüzyon konsantrasyonları, 250 mL’de 1 mg (konsantrasyon: 4 mcg/mL) veya 250 mL’de 4 mg’dır (konsantrasyon: 16 mcg/mL). Tek başına NS solüsyonunda uygulamayınız​1,2​.

D5W veya D5W+NS kombinasyon çözeltilerinde seyreltilmiş 1 mg/ml epinefrin enjeksiyon çözeltisi, oda sıcaklığında 4 saat veya buzdolabında 24 saat stabildir​2​.

Mümkün olduğunda, infüzyonu, santral venöz erişimle veya büyük bir ven yoluyla uygulayınız. Hızı kontrol etmek için bir infüzyon pompası kullanınız. Santral yol yoksa, kısa bir süre için (<72 saat) proksimal bir bölgede (antekubital fossa, el, bilek) büyük bir damara yerleştirilen periferik IV kateter yoluyla uygulanabilir. Ekstravazasyonu hızlı bir şekilde belirlemek için IV kateter bölgesinin sık sık izlenmesi önerilir. Mümkünse el, ayak ve ayak bileği damarlarını (kangren potansiyeli nedeniyle), yaşlı hastalarda bacak damarlarını veya tıkayıcı vasküler hastalıkları (örn. Diyabetik endarterit, Buerger hastalığı, arteriyoskleroz, ateroskleroz) olanlarda bacak damarlarını kullanmaktan kaçınınız.

Anafilaksi, astım, bradikardi, AV blok, hipotansiyon, septik şok, ani kardiyak arrest gibi birçok endikasyonda infüzyon hızları farklılık göstermektedir. Genel olarak infüzyon hızları mcg/kg/dakika şeklinde ifade edilir​1–3​.

İnfüzyon şeklinde verildiğinde doza ve verme hızına göre şu etkiler görülür;

  • Dakikada <0.01 µg/kg dozda: Kan damarlarında dilatasyon, kan basıncında düşme.
  • Dakikada 0.04-0.1 µg/kg dozda: Kalp atım sayısında, debisinde ve atım hacminde artma; periferik vasküler rezistansta azalma.
  • Dakikada >0.2 µg/kg dozda: Vazokonstrüksiyon ve total periferik rezistansta artma.
  • Dakikada >0.3 µg/kg dozda: Renal kan akımında, gastrointestinal motilitede, pilor tonusunda ve splanknik kan akımında azalma​4​.

Adrenalin ilaç doz hesaplama