Propofol ilaç doz hesaplama

ileadmin

Propofol ilaç doz hesaplama

Propofol ilaç doz hesaplama eklenmiştir. Propofol hakkında bilgi ve detaylara bu yazı devamında bulabilirsiniz.

Propofol kimyasal olarak 2,6-bis(propan-2-yl)phenol olarak belirtilen anestezi indüksiyonu ve/veya refrakter status epileptikus tedavisinde kullanılan, bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaçtır. Propofol, GABA-A reseptörleri vasıtasıyla nörotransmitter gaba-aminobütirik asit (GABA)’in inhibitör fonksiyonunu pozitif olarak modüle etmesini sağlar. Propofol 1977’de keşfedildi. İntravenöz preparatın süt benzeri görünümünden dolayı amnezi sütü olarak anılmaktadır. Magazinsel popülaritesi de olan ve Micheal Jackson’un ölümünden de sorumlu tutulan ilaçtır.

Etki Başlangıcı:  30 – 45 sn

Etki süresi:    3- 10 dk

Yarılanma Ömrü (t½): 40 dakika (başlangıç); 24-72 saat (10 günlük infüzyondan sonra)

Metabolizma: Karaciğerde.

Atılım: İdrar , dışkı

Ticari İsim:

PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) I.v. Infüzyonluk 20 Ml Ampul.

Ventilatör desteği gerekebilir.
*Ciddi kardiyak disfonksiyon yapabilir.
*Belirgin aşırı duyarlılık, yumurta alerjisi, soya fasulyesi / soya alerjisi
*Doğum ve doğum eylemleri (sezaryen dahil) yenidoğan solunum depresyonuna neden olabilir

*İlaç aracılı mikroorganizmaların hızlı büyümesini destekleyebilir; Uygun aseptik teknik gereklidir.
*Anemi, karaciğer yetmezliği, miksödem veya böbrek yetmezliği olan hastaları yakından takip edin.
*Yoğun bakım hastalarında potansiyel olarak ölümcül propofol infüzyon sendromu riski.
*ASA III / IV hastalarına bolus vermeyin; Hızlı bolus dozları, kardiyospiratuar etkileri (yani, hipotansiyon, apne, hava yolu obstrüksiyonu) artıracaktır.
*Propofolün infüzyonu sırasında belirgin hipertrigliseridemi görülebilir; 1 mL propofol başına 0.1 g lipid (1.1 kcal).
*Kazara ekstravazasyon doku nekrozuna neden olabilir.
*Titreme, ateş ve vücut ağrısı riski.
*Propofol infüzyon sendromu ortaya çıkabilir; Ağır metabolik asidoz, hiperkalemi, lipemi, rabdomiyoliz, hepatomegali ve kalp ve böbrek yetmezliği (48 saat boyunca> 5 mg / kg / saat olan uzun süreli, yüksek doz infüzyonlarla karakterizedir) ile karakterizedir.

*Uzun süreli veya tekrar tekrar maruz kalma fetüs veya küçük çocukların beyin gelişimine olumsuz etkilere neden olabilir
*Üç yaşından küçük çocuklarda ameliyat sırasında, prosedural sedasyon sırasında veya üçüncü trimestrde hamile kadınlarda dikkatli olunması gerekir.
*Bu popülasyonlarda özellikle uzun süreli işlemlerde (örn.,> 3 saat) veya birden fazla prosedürde risk: fayda oranını değerlendirin.

Propofol ilaç doz hesaplama

deneem

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın