Brevibloc ilaç doz hesaplama

ileadmin

Brevibloc ilaç doz hesaplama

Brevibloc ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara bu yazı devamından ulaşabilirsiniz.

brevibloc ilaç doz hesaplama

ESMOLOL (Brevibloc) selektif beta 1 blokerdür. İlerleyici hedef organ hasarının eşlik ettiği  hipertansif acillerde (Hypertensive Emergency)  ve end-organ hasarı bulgusu olmaksızın  hipertansif öncelikli durumlarda  (Hypertensive Urgency)  hedef organ hasarını önlemek veya sınırlamak amacıyla kan basıncının çok acil olarak parenteral yolla hızlı düşürülmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Etki Başlangıcı:  2 dk
Etki süresi: 18 -30dk
Yarılanma Ömrü (t½): 30dk
Metabolizma:Eritrosit Sitozolü
Atılım:Renal

Yükleme

  • Yükleme dozu: IV Bolus: 500 mikrogram/kg/dak .Bir dakikalık süre içerisinde uygulanmalıdır.

İdame

  • İdame 50 mikrogram/kg/dakika. 4 dakika süreyle 50 mikrogram/kg/dakika dozunda idame infüzyonu yapılması önerilir.

Bolus uygulamayı takiben sürekli infüzyon verildiğinde 2 dk içerisinde etki gösterir ve 5 dk içerisinde %90 oranında beta blokaj etki görülür. Beta blokaj etkisinin tamamıyla ortadan kalkması infüzyonun sonlandırılmasından 18 ile 30 dk içerisinde olur. Esmololun eliminasyonu renal ve hepatik fonksiyondan bağımsızdır, eritrosit sitozollerinde esterazlar yoluyla asit metaboliti ve matanole metabolize olur.

Beş dakikalık başlangıç tedavi süresi sonrası istenen ventrikül hızına/tansiyona göre idame infüzyonuna 50 mikrogram/kg/dakika dozunda devam edilmeli veya doz basamaklı olarak arttırılmalıdır (Örneğin ilk olarak 100 mikrogram/kg/dakika, ikinci olarak 150 mikrogram/kg/dakika vb).

Maksimum çıkılabilecek doz 200 mikrogram/kg/dakika’dır.
Her doz basamağında, dozu yükseltmeden önce tedaviye en az 4 dakika devam edilmelidir.
Esmolol, yükleme dozları uygulanmayarak tek bir konsantrasyonda sürekli infüzyonla uygulanırsa, farmakokinetik ve farmakodinamik kararlılık-durumuna 30 dakikada ulaşılır. İdame infüzyonlarına 24 saat süreyle devam edilebilir.

Esmolol Dozunun Azaltılması

  1. ilk dozundan 30 dakika sonra BREVIBLOC’un infüzyon hızı yarıya düşürülür (%50).
  2. Alternatif bir preparat verilir. İlk bir saat içinde tatmin edici kontrol sağlanmışsa BREVIBLOC uygulamasına son verilir.

brevibloc ilaç doz hesaplama

orcunakyol.com.tr

deneem

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın